Word lid!

Het aanmelden als (niet-)spelend lid of kaderlid kan door onderstaand formulier in te vullen. Door aanmelding verplichten leden zich gedurende het gehele seizoen lid te blijven en contributie te betalen. Het is niet mogelijk het lidmaatschap tussentijds te beëindigen. Zonder tegenbericht zal na afloop van het seizoen het lidmaatschap stilzwijgend worden verlengd met 1 (één) seizoen. Een seizoen begint op 1 juli van het jaar en eindigt op 30 juni van het volgende jaar. De contributie zal maandelijks middels een automatische incasso geïncasseerd worden en kan dus niet gedurende het seizoen worden stopgezet.

Tevens wordt van leden (of ouders) verwacht dat zij zich inzetten voor de vereniging indien de situatie daarom vraagt. Denk hierbij aan rijden, wassen of een wedstrijd fluiten/begeleiden. Zonder jullie/uw inzet is het onmogelijk de vereniging draaiende te houden.